Verbouwing en nieuwbouw

Een goede investering in het gebouw leidt tot een duurzame verlaging van de kosten die nodig zijn voor het behoud van uw collectie. Bedenk vooraf daarom goed, voordat u met een  architect of aannemer aan de slag gaat, wat er nodig is voor het juiste beheer en behoud van uw collectie en hoe u dit in overeenstemming kunt brengen met de overige wensen en taken van het museum. Stel een pakket van eisen op van wat minimaal nodig is en wat u overige wensen zijn zodra het  budget dit toelaat. Met een goed pakket van eisen kan een architect of aannemer sneller aan de slag. Tevens heeft u een beter middel om een subsidiegever of financier te overtuigen van wat  noodzakelijke investeringen zijn.  Bovendien verkleint u de kans dat u naderhand tot de ontdekking komt dat de nieuwbouw niet voldoet en nieuwe investeringen nodig zullen zijn om deze tekortkomingen te verhelpen. Bij het maken van een risicoanalyse, het opstellen van een plan van eisen en het overleg met de aannemer of architect kan ik u bijstaan. Tevens kan ik u adviseren over wat te doen met de collectie  tijdens de verbouwing om vervuiling, ontvreemding of schade te voorkomen.

verbouwen
>