transport en hanteren

De meeste acute schade ontstaat door het verkeerd vastpakken, optillen en verplaatsen van voorwerpen. Met voldoende kennis, juiste hulpmiddelen, planning en vooral de juiste houding ( c.q. attitude) kan schade voorkomen worden. Vanaf het moment dat een voorwerp onderdeel wordt van een collectie, wordt zullen we er anders mee om moeten gaan. Bijvoorbeeld een theekopje houdt op een gewoon kopje te zijn, dat we bij het oortje kunnen vastpakken, kunnen gebruiken voor thee drinken en kunnen afwassen. In een museum zullen we heel wat voorzichtiger moeten omgaan met een kopje uit de collectie. Zelfs bij een kleine interne verplaatsingen zijn voorbereidingen nodig voordat we het met twee handen kunnen vastpakken. Bij een extern transport komt er nog meer bij kijken, zeker als dit een transport is van meerdere voorwerpen. Zaken zoals als verzekering en bruikleenformulieren, logistiek en tijdsplanning , transportmiddelen en verpakkingsmaterialen zullen vooraf geregeld moeten worden. Voor advies, planning en begeleiding van grotere transporten en het geven van cursussen over het hanteren en transporteren van voorwerpen kunt u bij mij terecht.

transport
< >