opslag en hanteren

De meeste acute schade ontstaat door het verkeerd vastpakken, optillen en verplaatsen van voorwerpen. Met voldoende kennis, juiste hulpmiddelen, planning en vooral de juiste houding ( c.q. attitude) kan schade voorkomen worden. Vanaf het moment dat een voorwerp onderdeel wordt van een collectie, wordt zullen we er anders mee om moeten gaan. Bijvoorbeeld een theekopje houdt op een gewoon kopje te zijn, dat we bij het oortje kunnen vastpakken, kunnen gebruiken voor thee drinken en kunnen afwassen. In een museum zullen we heel wat voorzichtiger moeten omgaan met een kopje uit de collectie. Zelfs bij een kleine interne verplaatsingen zijn voorbereidingen nodig voordat we het met twee handen kunnen vastpakken. Bij een extern transport komt er nog meer bij kijken, zeker als dit een transport is van meerdere voorwerpen. Zaken zoals als verzekering en bruikleenformulieren, logistiek en tijdsplanning , transportmiddelen en verpakkingsmaterialen zullen vooraf geregeld moeten worden. Voor advies, planning en begeleiding van grotere transporten en het geven van cursussen over het hanteren en transporteren van voorwerpen kunt u bij mij terecht.

Depot beheer
Een goed depot is de basis van het museum en al diens werkzaamheden. Het bevat en beschermt namelijk de collectie waaraan het museum zijn bestaansrecht ontleent. Een goed depot is overzichtelijk en schoon en wordt alleen voor opslag van collectie gebruikt. Er worden de juiste kasten en opslagmiddelen in gebruikt. Het is de plek waar de collectie zo optimaal mogelijk bewaard en beschermt word tegen schade of verlies. Door gebrek aan ruimte, mankracht en verkeerde keuzes in het verleden voldoet vaak een depot niet .Is tot nu toe het depot een stiefkindje in uw museum en wordt het tijd een beleid hiervoor op te zetten? Bent u het overzicht kwijt door de wanorde of vervuiling? Of krijgt u een nieuw depot en wilt u voorkomen dat die in de toekomst niet voldoet? Neem gerust voor advies of nulmeting van het huidige depot contact met mij op via info@bimvandijk.nl of het contactformulier.
Ook als u meer wilt weten over het veilig tijdelijk of langdurig opslaan van collectie buiten een depot bv in dozen en kratten , kunt u bij mij terecht.

opslag-en-depot
< >