licht

Licht, in welke vorm dan ook, is schadelijk voor uw collectie, cumulatief en onomkeerbaar. Met hulpmiddelen en maatregelen kan de snelheid waarmee voorwerpen vergaan door licht vertraagd worden. Lichtbeheersing is een must voor musea die professionaliteit nastreven of opgenomen willen worden in het Nederlands Museumregister. Lichtbeheersing kan om investeringen in geld of mankracht vragen, maar het hoeft niet kostbaar te zijn. Soms leidt het tot verlaging van de energiekosten. Voordat u begint met lichtbeheersing bepaal eerst voor welk deel van de collectie wat nodig is. Voor het Nederlands Museumregister is een lichtplan nodig. Hierin wordt vast gelegd per voorwerp en/of deelcollecties welke mate van zichtbare schade acceptabel is en binnen welke periode deze mag ontstaan. Zowel bij het opstellen van een lichtplan als het bepalen welke maatregelen en hulpmiddelen nodig zijn kan ik behulpzaam zijn. Ook voor het nemen van lichtmetingen, de analyse van de lichtmetingen en het geven van een In company cursussen over licht en verlichting kunt u contact met mij opnemen

licht
< >