Klimaat

De juiste relatieve luchtvochtigheid (RH) en temperatuur (T) zijn cruciaal voor het behoud van uw collectie. Daarom is het continue meten en registreren en het beheersen van het klimaat doorslaggevend voor de opname in het Nederlands Museumregister als geregistreerd museum. Ook bij een verhuizing, verbouwing of aanschaf van apparatuur is het nodig dat men inzicht heeft wat het gewenste klimaat is en wat haalbaar is binnen het gebouw. Voor alle vragen over klimaatbeheersing kunt u bij mij terecht. Ook geef ik cursussen en analyseer ik klimaatmetingen. Voor gebruikers van mobiele bevochtigers en/of ontvochtigers en thermohygrografen is er een abonnement mogelijk waarbij jaarlijks de apparatuur in huis wordt nagekeken op gebruik en eventueel wordt bijgesteld. U kunt ook voor een half jaar een thermohygrograaf bij mij huren.

klimaat
< >