opslag-en-depot

opslag en hanteren

De meeste acute schade ontstaat door het verkeerd vastpakken, optillen en verplaatsen van voorwerpen. Met voldoende kennis, juiste hulpmiddelen, planning en vooral de juiste houding ( c.q. attitude) kan schade…

Lees Meer